Digitalizacija poslovanja in aktualni razpisi

Podprite digitalizacijo podjetja z nepovratnimi sredstvi aktualnih razpisov.

aktualni razpisi
pomoč pri oddaji vloge
rešitve za digitalno transformacijo

Aktualni razpisi za digitalizacijo poslovanja

Koronakriza in epidemija, ki sta globoko in nepričakovano zarezali v poslovne in proizvodne procese zadnjega leta, sta nas dodobra opomnili, da se bosta delovanje in poslovanje v prihodnosti korenito spremenila. Če si želite v prihodnje poslovati na trgu polnem izzivov in v okolju, ki se s pomočjo tehnološkega napredka nenehno spreminja, je postala digitalna transformacija prioriteta in hkrati neizogibna naloga, ki kotira najvišje na lestvici neodložljivih obveznosti.

Na voljo je več javnih razpisov, ki spodbujajo manjša in srednje velika podjetja v uporabo digitalnega poslovanja:

TOP PRIHAJAJOČI RAZPIS: Nepovratna sredstva za digitalno transformacijo velikih podjetij (predvidena objava konec leta 2021)

1. Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

KONČNI PREJEMNIKI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa
 • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

VIŠINA FINANCIRANJA
Razpis spodbuja predvsem proizvodna podjetja, da investirajo v programsko in strojno opremo. Glede na predvideno višino sofinanciranih sredstev, 30.000 do 100.000 €, mora biti minimalna vrednost investicije v projekt 50.000 €. Sem so vključeni tudi stroški zunanjih izvajalcev, osnovnih sredstev in stroški zaposlenih, ki delajo na razpisu.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški

2. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 • Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajne videe
 • Krepitev kompetenc - usposabljanja


X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.