Dobre prakse upravljanja osnovnih sredstev s SAP rešitvijo in skladnost s standardom IFRS 16

Že izveden

Dobre prakse upravljanja osnovnih sredstev s SAP rešitvijo in skladnost s standardom IFRS 16

Ob začetku leta smo vsi, ki računovodske izkaze sestavljamo po Mednarodnem standardu računovodskega poročanja, prešli na standard IFRS 16 Leases, pri nas poznan kot MSRP 16  Najemi. Nov standard je prinesel večjo preglednost pri vodenju in obračunavanju najemov osnovnih sredstev, korenito pa je posegel tudi v poslovne izkaze podjetij z bilančnim izkazovanjem sredstev.

Opis dogodka

V visoko konkurenčnem okolju je učinkovito vzdrževanje osnovnih sredstev pomemben dejavnik uspeha, zato vas želimo seznaniti s trendi in dobrimi praksami na tem področju. Ponudili vam bomo vpogled v napredne rešitve SAP za upravljanje premoženja podjetja (Enterprise Asset Management), kot tudi platformo nove generacije S/4 Hana ter nabavne rešitve v sklopu sistema SAP Ariba.

PREDSTAVITEV PRIMERA IZ PRAKSE – TELEKOM SLOVENIJE

Gledano še z računovodskega vidika novi standard MSRP 16 prinaša večjo preglednost, transparentnost pri vodenju in obračunavanju najemov osnovnih sredstev. O ključnih prednostih in izzivih ob uvedbi MSRP 16 ter izkušnjah s SAP - RE FX bo spregovorila Saša Gornjec, direktorica računovodstva v Telekomu Slovenije, d.d.

Če se soočate s podobnimi izzivi vas vabimo, da rešitve pogledamo skupaj!

PROGRAM
8.30 – Registracija, druženje ob kavi
9.00 – Pozdravni govor - Marko Čenčič, SAP d.o.o., Igor Kavčič, Avtenta d.o.o.
9.15 – Kako oblikovati svojo pot migracije s S/4HANA? - Diana Mori, SAP d.o.o.

 • Zakaj S/4HANA?
 • Orodja in pripomočki za migracijo.
 • Kako si oblikujem svojo pot migracije.

9.30 – Dobre prakse upravljanja osnovnih sredstev v podjetju (EAM) - Jani Bajec, Avtenta d.o.o.
Rešitev omogoča celovito upravljanje z osnovnimi sredstvi (OS) in povezuje procese, kot so:

 • Planiranje nabave in izgradnje OS.
 • Spremljanje poteka izgradnje (investicije) ali nabave, kreiranje naročil za dobavitelje.
 • Avtomatsko kreiranje OS (in opreme) ob dobavi ali po izgradnji.
 • Upravljanje lokacij, vozil, opreme, strojev in nepremičnin preko zahtevkov in delovnih nalogov.
 • Upravljanje osebnih zadolžitev opreme (npr. varovalna oprema, IT oprema, vozila).
 • Sistem poročanja.

9.50 – Digitalizacija nabavnih procesov - od izbire dobavitelja do plačil – Diana Mori, SAP d.o.o.
10.20 - Iz prakse: Prehod na MSRP 16 v Telekomu Slovenije - Saša Gornjec, direktorica računovodstva, Telekom Slovenije, d.d.

 • Opis projekta.
 • Organizacija projekta.
 • Pomembna določila MSRP 16 Najemi.
 • Izkušnje s SAP - RE FX, rešitvijo za računovodenje najemov po MSRP 16.

10.40 - Diskusija s predavatelji in SAP-jevimi strokovnjaki
11.00 - Druženje ob prigrizku

Lokacija dogodka

SAP Slovenija
Dunajska 165
1000
Ljubljana
S

Kakovost ima svojo ceno. Kakšna pa je vloga sistema SAP pri zagotavljanju kakovosti?
Preberi več
Ali znate uporabljati analizo dobičkonosnosti pri prodaji vaših izdelkov?
Preberi več
Kakšne koristi podjetju prinaša hitra in učinkovita podpora pri sistemu SAP
Preberi več