Kreiranje podatkovnega modela v SAP Analytics Cloud

Že izveden

Kako preprosto preučiti resnično situacijo v podatkovnem modelu brez praktičnega eksperimenta?

Enis Zornič, Avtentin SAP svetovalec, je na uvodnem webinarju predstavil rešitev SAP Analytics Cloud (SAC), analitično orodje prihodnosti, ter na aktualnem primeru širjenja koronavirusa, COVID-19, analiziral podatke in vizualiziral potek širjenja okuženih.

Na nadaljevalnem webinarju pa nam bo Enis Zornič predstavil kreiranje podatkovnega modela v že vsem dobro poznani rešitvi SAP Analytics Cloud. Podatkovni model nam omogoča preučevanje realne situacije z manipulacijo podatkov, kar je občutno cenejše, kot če bi kot primer, uporabljali praktične eksperimente.

Opis dogodka

Na spletnem seminarju se boste seznanili z naslednjimi vsebinami:

  • Kreiranje preprostega modela v SAP Analytics Cloud.
  • Uvoz podatkov iz Excel dokumenta v rešitev SAC s prikazom preproste transformacije podatkov.
  • Prikaz primera obogatitve lokacijskih podatkov.
  • Prednosti uporabe rešitve SAC v poslovnem okolju.
S

Kako kreirati podatkovni model v rešitvi SAP Analytics Cloud
Preberi več
Zakaj je SAP Analytics Cloud menedžersko orodje prihodnosti
Preberi več
Livarna Titan z rešitvami SAP optimizira proizvodnjo in znižuje stroške
Preberi več