Nabava

Nabavne procese povežite pod eno streho in prepolovite operativne stroške.

Nabava

BusinessConnect je posebej ukrojen za avtomatizacijo nabavnega in dobavnega procesa. Zaradi tega je postopek nabave preglednejši in lažje sledljiv.

Podprt je v okviru t. i. nabavnih map, virtualnih fasciklov, ki uporabniku omogočajo smiselno urejanje in združevanje dokumentov. Vrsta nabavne mape pa je odvisna od izbrane vrste postopka nabave na zahtevku – ali gre za javno naročilo, naročilnico ipd.

D

Nabavni proces običajno poteka v dveh korakih:

1. Kreiranje zahtevka za nabavo, ki ga posredujemo v proces odobritve.

2. Po odobritvi se sistemsko kreira nabavna mapa, v katero se v nadaljevanju procesa odlaga vsa spremljajoča dokumentacija.

Dokumente, ki jih uvrščamo v nabavno mapo, kreiramo na podlagi predlog v aplikaciji ali jih prenašamo iz datotečnega sistema, skeniramo pa lahko tudi zunanje dokumente, ki jih evidentiramo prek vhodne pošte.

Običajno gre za naslednje vrste dokumentov:

  • zahtevek za nabavo,
  • povabilo, razpisna dokumentacija,
  • ponudbe, razni drugi dokumenti potencialnih dobaviteljev/izvajalcev,
  • naročilnice, pogodbe, aneksi,
  • dokumenti, vezani na zavarovanje, različna korespondenca, dobavnice ali zapisniki, 
  • računi (računi, dobropisi, predračuni),
  • dokumenti, vezani na reklamacijske postopke.

Bi se radi dodatno prepričali, kako vse lahko BusinessConnect koristi vašemu poslovanju?

Dogovorite se za brezplačen posvet z našimi svetovalci.

Kontaktirajte nas

Alja Vozel Vodja marketinga in stikov z javnostmi
T +386 1 5836 820 M +386 51 246 774 alja.vozel@avtenta.si