Vodenje sestankov

Da bodo produktivni sestanki na koncu res produktivni.

Poslovni sestanki so najbolj učinkovito orodje za prenašanje poslovnih idej. Če so dobro organizirani, imajo lahko za podjetje nesporne koristi.

Žal pa je praksa v podjetjih velikokrat drugačna. Zaradi številnih izzivov, ki jih nosi poslovni svet, je treba velikokrat hitro reagirati, časa za pripravo sestankov pa ni veliko. Včasih pa se zaradi nevestnega vodenja zapisnikov na ideje s sestankov pogosto pozabi. Njihov učinek je zaradi tega pogosto v nasprotju z željami in pričakovanji udeležencev.

K sreči sodobni pristopi omogočajo lažjo pripravo sestankov, saj nudijo veliko prednosti informacijske tehnologije, kot so imeniki in koledarji v oblaku, videokonference in konferenčni klici, do katerih lahko vsak hip dostopajo vsi.

Znotraj modula zbiramo in objavljamo predloge za dnevne rede sej/sestankov, izvajamo sklice, vodimo zapisnike in sledimo sklepom.

D

Da bi bili vaši sestanki in seje čim bolj učinkoviti, vam BusinessConnect z modulom vodenja sestankov omogoča poslovna srečanja upravljati na enem mestu in za vas podpira postopke, kot:

  • priprava gradiv (z vnosom predlogov sklepov s pripadajočimi prilogami), potrditev sklepov pred oddajo na sejo,
  • priprava in sklic seje (posredovanje vabil po e-pošti),
  • izvedba korespondenčnih sej in glasovanje,
  • priprava predlogov sklepov za upravo,
  • priprava zapisnika,
  • sledenje sklepov in zadolžitev, poročanje o izvajanju,
  • hramba dokumentov.

Bi se radi dodatno prepričali, kako vse lahko BusinessConnect koristi vašemu poslovanju?

Dogovorite se za brezplačen posvet z našimi svetovalci.

Kontaktirajte nas

Alja Vozel Vodja marketinga in stikov z javnostmi
T 01 5836 820 M 051 246 774 alja.vozel@avtenta.si