Certifikacija in GDPR skladnost

  • Varstvo osebnih podatkov (ZVOP, GDPR)
  • Upravljanje elektronskih dokumentov (Moreq, Moreq2)
  • Regulativa na področju elektornskega poslovanja (ZVDAGA, ZEPEP, ETZ, Uredba o upravnem poslovanju)
  • Popolna usklajenost z zakonodajo (ZUP, ZTP)
  • certifikati in dobre prakse (Cerifikat Arhiva RS, Dobre prakse iz poslovnega sveta in javne uprave)