Likvidacija knjigovodskih listin

O tem, kako se boste lotili procesa likvidacije, odločate vi.

V modulu likvidacija je podprto delo z vsemi knjigovodskimi listinami in vključuje evidentiranje, opremljanje s finančnimi in vsebinskimi podatki, podporo procesu elektronskega potrjevanja (likvidacija), pregled stanja listin ter dvosmerno povezavo z zalednim sistemom.

Proces likvidacije se prilagodi dejanskemu procesu naročnika. 

Običajno postopek likvidacije sledi naslednjim korakom:

  1. Prejet vhodni račun se v vložišču zajame kot vhodna pošta in evidentira osnovne podatke, v primeru, da imamo opravka z e-računom, pa se podatki vnesejo samodejno.

    Tako opremljen vhodni dokument se nato posreduje naslednjemu uporabniku v procesu, ki je o tem obveščen prek e-pošte in aplikacije.

  2. Sledi sinhronizacija z zalednim sistemom. 

V zalednem sistemu se sistemsko kreira vhodni račun in prenesejo vsi evidenčni podatki. 

  1. Ko se prične postopek likvidacije, se račun posreduje prvemu potrjevalcu.

    Potrjevanje računov je možno vzporedno ali zaporedno, potrjevalec pa ima možnost spreminjanja oz. dodajanja evidenčnih podatkov, vnos komentarja ipd. V primeru potrditve se račun sistemsko prenese do naslednjega potrjevalca, v nasprotnem pa vrne do uporabnika, ki je sprožil proces likvidacije.

  2. Sledi zaključek in nadzor likvidacije: 

    ko vsi podpisniki podpišejo račun, nastopi prenos posodobljenih podatkov in statusa v zaledni sistem.

Bi se radi dodatno prepričali, kako vse lahko BusinessConnect koristi vašemu poslovanju?

Dogovorite se za brezplačen posvet z našimi svetovalci.

Kontaktirajte nas

Alja Vozel Vodja marketinga in stikov z javnostmi
T +386 1 5836 820 M +386 51 246 774 alja.vozel@avtenta.si