Rešitev za brezpapirno poslovanje občin

Podpira popolno digitalizacijo pisarniškega poslovanja. Zagotavlja učinkovito vodenje upravnega postopka, drugih uradniških opravil in zakonsko skladno e-hrambo.

Rešitev za brezpapirno poslovanje občin GovernmentConnect

GovernmentConnect je sodobna, varna in uporabniško naravnana rešitev za podporo e-poslovanju v  javni upravi.

Omogoča elektronsko podprto upravljanje z dokumentarnim gradivom, sodelovanje z zaposlenimi in izvajanje poslovnih aktivnosti. Zasnovana je z namenom, da zadovolji trenutne in prihodnje potrebe slovenske javne uprave po podpori za učinkovito digitalno poslovanje.

Omogoča zajem, evidentiranje, klasificiranje in signiranje dokumentov, digitalno podpisovanje, zakonsko skladno e-hrambo in elektronsko izmenjavo dokumentov. Z določitvijo vlog posameznikov in napredno avtorizacijo zagotavlja uporabnikom dostop do dokumentov, za katere je zadolžen.

D

Standardi in regulativa

Sledi veljavni zakonodaji ZVDAGA, ZEPEP, ZUP, ZVOP-2 in GDPR

Dobrih akreditiranih informacijskih sistemov s podporo celotnemu postopku upravljanja je več. 

Ko se odločamo o vzpostavitvi brezpapirnega poslovanja se srečujemo vsaj z dvema dilemama.

  • Katero rešitev izbrati in
  • kako jo s čim manjšo obremenitvijo uporabnikov implementirati v svoje okolje?

Na Avtenti smo na podlagi izkušenj z vpeljavo brezpapirnega poslovanja v različne ustanove javne uprave, pripravili rešitev GovernmentConnect, ki smo jo prilagodili delu na občinah.

Vzpostavili boste lahko brezpapirno poslovanje na vseh področjih delovanja: v splošnih, normativno pravnih zadevah, javnih financah, gospodarskih dejavnostih, varstvu okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih službah in infrastrukturi, inšpekcijskih nadzorih in občinskem redarstvu ter gospodarjenju s stavbnimi zemljišči.

Zajem vhodne pošte

Zajem vhodne pošte / Klasificiranje dokumentov / Signiranje dokumentov

Delo z ZUP zadevami

Delo z zadevami / ZUP zadevami / Dokumentnimi seznami / Rokovnik

Delo z dokumenti

Delo z dokumenti / Procesno potrjevanje in digitalno podpisovanje dokumentov z uporabo kvalificiranih digitalnih certifikatov / »ad hoc« dodeljevanje nalog na dokumentih

Pregled nad nalogami in dodeljenimi dokumenti

Pregled nad nalogami in dodeljenimi dokumenti

Poročila

Seznami zadev evidentiranih v tekočem koledarskem letu, seznami (rešenih, nerešenih) zadev, seznam (rešenih, nerešenih) zadev, ki se nanašajo na določeno vsebino (klasifikacijski znak), seznam (rešenih, nerešenih) zadev, ki se nanašajo na posamezen subjek

Odprema dokumentov

Odprema dokumentov / Podpora tiskanju in sledenju kuvert, povratnic, vročilnic / Vodenje oddanih pošiljk

D

Preberite si, kaj pravijo naši strokovnjaki

Interseroh za 43 odstotkov zmanjšali porabo papirja in tiskanja
Preberi več
Kako usposobiti zaposlene, da bodo začeli uporabljati dokumentni sistem
Preberi več
Zavod RS za zaposlovanje se bolj osredotoča na brezposelne osebe in iskalce zaposlitve ter delodajalce
Preberi več

Mnenja

Vsa mnenja

Kontaktirajte nas

Goga Kukrika Vodja prodaje e-Poslovnih rešitev
T +386 1 5836 880 M +386 41 789 235 goga.kukrika@avtenta.si