IFRS 16

Nov mednarodni računovodski standard

standard MSRP 16

SAP RE-FX 

celovito upravljanje nepremičnin

IFRS 16 Novi mednarodni računovodski standard MSRP 16

 Najem bo z letom 2019 predvsem pri podjetjih, ki sredstva najemajo po pogodbah o poslovnem (operativnem) najemu, povzročil precejšnjo spremembo v sestavi bilance stanja. Tako imenovanega zunajbilančnega financiranja (off-balance sheet financing), kot včasih poimenujemo poslovne (operativne) najeme, namreč ne bo več, saj bo glavnina teh pogodb končala v bilanci stanja kot povečanje obveznosti na pasivni strani in kot pravica do uporabe sredstev na aktivni strani, posledično pa z vidika najemnika (razen izjem) ne bo več razlike med pogodbo o poslovnem in pogodbo o finančnem najemu.

S

Kontaktirajte nas

Igor Kavčič Vodja prodaje SAP rešitev
T +386 1 5836 957 M +386 41 695 260 igor.kavcic@avtenta.si