Info portal

Dober dokumentni sistem danes ni več samoumeven, ampak privilegij organizacij

Objavljeno v kategoriji Članek za 3 minute, 10 sekund branja Avtor članka:

Digitalizacija in transformacija poslovanja se nam ponujata na vsakem koraku. S preobrazbo procesov in poslovanja nas vodi do optimizacije delovnih procesov in delovnega časa, zmanjšanja obremenjenosti zaposlenih, k trajnosti poslovanja, ohranjanju naravnih virov … Vse to in še več pridobite z uvedbo sodobnega elektronskega dokumentnega sistema za brezpapirno poslovanje.

Družina produktov xConnect, ki so plod slovenskega znanja in razvoja že več kot 15 let, učinkovito podpirajo digitalizacijo poslovanja v različnih organizacijah. Ponujajo številne dobre prakse iz preteklih uspešnih implementacij ter stalno vključevanje inovacij in novih tehnologij, kot sta strojno učenje, umetna inteligenca in komponenta Speech2Text.

 

BusinessConnect je namenjen gospodarskim družbam različnih velikosti v različnih panogah. Omogoča enostavno uporabniško izkušnjo, učinkovito upravljanje in hrambo dokumentov ter avtomatizacijo poslovnih procesov.

JusticeConnect predstavlja uveljavljeno in sodobno platformo, ki je prilagojena za sodišča in odvetniške pisarne. Podpira digitalizacijo in avtomatizirano upravljanje sodnih spisov, zadev iz pristojnosti, pripravo sklepov in odločb ter ostalih podpornih procesov v sodstvu.

GovernmentConnect je sinonim za sodobno pisarniško poslovanje v širši javni upravi. Vključuje enostaven zajem, evidentiranje, klasificiranje in signiranje dokumentov, elektronsko podpisovanje z digitalno identiteto uporabnikov, zakonsko skladno e-hrambo, elektronsko izmenjavo dokumentov ter vodenje ZUP postopkov. Rešitev je prilagojena tudi za delo na občinah.

Krpan

Na osnovi platforme GovernmentConnect nastaja tudi prilagojena rešitev Krpan, ki je nameščena na centralni infrastrukturi državnega računalniškega oblaka in je kot horizontalna rešitev namenjena ožji državni upravi. Krpan bo posodobil, centraliziral in optimiziral pisarniško poslovanje na ministrstvih in upravnih enotah.

Produkti iz družine xConnect so lahko nameščeni na vaši infrastrukturi ali v varnem oblaku Telekoma Slovenije, dostopni kjerkoli in kadarkoli, namenjeni za podporo upravljanja z dokumentarnim gradivom, njenim uporabnikom pa omogoča hitrejše, fleksibilnejše in učinkovitejše delo z dokumenti. Zagotavlja varen zajem preko vseh vrst skenirnih in multifunkcijskih naprav ali elektronske pošte. Odprema izhodne pošte je poleg vseh standardnih načinov podprta tudi po ZUP postopku.

 Postopek likvidacije in nabave je povezan s standardnim sistemom javne uprave MFERAC, vsemi standardnimi ERP sistemi, kot so SAP, MS Dynamics AX, Business Central, Infor ipd in omogoča prejem in oddajo eRačunov preko UJPnet po standardu eSlog 2.0. Potne naloge in dopuste pa lahko povežete s sistemi za registracijo delovnega časa, kot sta to Time&Space in Kadris. Vgrajen je predogled skena dokumenta z možnostjo manipulacije slike in prepoznave besedila (OCR), inteligentna razpoznava besedila (ICR) ter infrastruktura za digitalno podpisovanje, tudi z digitalnim certifikatom. Rešitev omogoča striktno revizijsko sled in verzioniranje dokumentov ter podporo klasifikacijskemu in signirnemu načrtu. Sledi veljavni zakonodaji ZVDAGA, ZEPEP, ZUP, ZTP, ZVOP-2, GDPR in je certificirana s strani Arhiva RS za najvišjo stopnjo (C). S tem omogoča zakonsko skladno upravljanje z dokumentarnim gradivom in varno elektronsko arhiviranje (ločene zbirke – Aktivna, Tekoča in Stalna).

Kot sodobni in napredni dokumentni sistem omogoča tudi kontejnerizacijo in večnaročniško (Multitenancy) gostovanje znotraj ene implementacije oz. uvedbe sistema in pripravlja rešitev eVročanje, kot brezplačno dostavo dokumentov v varen elektronski predal fizičnim osebam in podjetjem.

Vse omenjene funkcionalnosti rešitve predstavljajo hkrati tudi prednosti za uvedbo, ker izboljšujejo učinkovitost poslovanja posameznim organizacijam, znižujejo stroške in preobremenjenost zaposlenih, saj z določitvijo vlog posameznikov in napredno avtorizacijo zagotavljajo uporabnikom dostop do dokumentov, za katere je zadolžen. Vsi dokumenti so tako varno shranjeni na enem mestu, hitro dostopni, manj je nepotrebnega iskanja in tako je tudi manj možnosti za napake.

 

Preberite tudi

E-arhiv za sledljivost življenjskemu ciklu (pre)številnih dokumentov
Preberi več
Digitalni podpis
Hitro, preprosto, varno. Vse to je digitalno podpisovanje.
Preberi več
Župan Občine Braslovče stavil – in zmagal
Preberi več
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.