Info portal

GDPR- pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Objavljeno v kategoriji Članek za 1 minuta, 42 sekund branja Avtor članka:

Kdo mora do maja 2018 imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov?

  • javni sektor: ministrstva, upravne enote, občine, inšpekcije, tožilstva, državni odvetnik, policija, šole, vrtci, muzeji, knjižnice, javne agencije, zdravstveni domovi, bolnišnice, nosilci javnih pooblastil …);
  • vsi tisti v zasebnem sektorju, ki obdelujejo osebne podatke kot del temeljne dejavnosti in ki kot upravljavec ali obdelovalec redno in sistematično obsežno spremljajo posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki. Zagotovo v to skupino sodijo vsi upravljavci/obdelovalci, ki oblikujejo profile posameznikov, in nedvomno v to kategorijo sodijo vsi upravljavci/obdelovalci, ki se ukvarjajo s trženjem, predvsem vedenjskim, nadalje vsi, ki storitve oblikujejo na podlagi preferenc in zmožnosti posameznika – vse banke, zavarovalnice, klubi zvestobe trgovcev, spletne trgovine, ki tržijo svoje izdelke na podlagi preferenc svojih kupcev, kadrovske agencije itn. Tu se bodo našli tudi vsi, ki sodijo med t. i. upravljavce ali obdelovalce Big Data;
  • vsi tisti, katerih del temeljne dejavnosti je obsežna obdelava posebnih oziroma občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški. Z GDPR se v pravo varstva osebnih podatkov uvaja nekaj novih občutljivih osebnih podatkov oziroma posebnih vrst osebnih podatkov, kamor so vključeni vsi do sedaj občutljivi osebni podatki, kot jih določa slovenski ZVOP-1 (to so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu v kazenske evidence ali evidence, ki se vodijo na podlagi Zakona o prekrških, ali izbrisu iz njih; občutljivi osebni podatki pa so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin). GDPR pa nabor občutljivih oziroma posebnih vrst osebnih podatkov razširja še na obdelavo genetskih podatkov in vseh biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika

Več informacij o GDPR-ju: https://www.eugdpr.org/ 

X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.