Info portal

Kako dobro poznate vaše zaposlene, kakšne kompetence in veščine imajo?

Objavljeno v kategoriji Članek za 3 minute, 9 sekund branja Avtor članka:

Trg je preplavljen s kadrovskimi oglasi, uspešna podjetja iščejo nove zaposlene, brezposelnost je na rekordno nizki ravni. Kako v takšnih razmerah učinkovito voditi kadrovsko politiko podjetja? Kakšna je vloga poslovno-informacijskega sistema, kako lahko dober sistem podjetju pomaga na kadrovskem področju?

»Avtenta kot vodilni ponudnik rešitev SAP na slovenskem trgu, specializiran predvsem za proizvodna podjetja, ponuja sodobno HCM rešitev v oblaku. Standardne kadrovske pristope nadgrajuje z naprednimi orodji za razvoj kadrov. Imenuje se SAP Success Factors,« pravi Igor Kavčič, vodja prodaje SAP rešitev na Avtenti.

Kaj SAP Success Factors omogoča na področju zaposlenih?

SAP success factors omogoča:

- vsebuje podatke za vse zaposlene, kakšne kompetence in veščine imajo;

- za ključne zaposlene vsebuje karierne poti in njihova nasledstva;

- za ključne zaposlene vsebuje sistem transparentnega ciljnega vodenja. To pomeni, da so postavljeni cilji in v sistemu je beleženo njihovo izpolnjevanje. Cilji so vezani na strategijo podjetja, torej od potrditve nadzornega sveta upravi navzdol na posamezna področja in do posameznega zaposlenega oziroma do izpolnjevanja njegovih ciljev, ki so povezani s strategijo. Tako doseganje ciljev zaposlenega neposredno prispeva k uresničevanju strategije podjetja.

Prepoznajte razvojne priložnosti vaših zaposlenih, preden to storijo drugi

Kot smo opisali že na začetku, se trenutno podjetja soočajo s pomanjkanjem zaposlenih. »Ko gre za vodenje ekipe, doseganje rezultatov in optimalno upravljanje podjetja, je potrebna izjemna osredotočenost na zaposlenega. Poznati je treba tako njegove želje kot kompetence, ga razumeti in storiti vse, da se bo v podjetju dobro počutil in imel možnosti za svojo osebno rast in razvoj. In to neposredno vpliva na motiviranost,« pojasnjuje Kavčič.

SAP SuccessFactors je sodobna rešitev v oblaku za upravljanje s človeškim kapitalom. Odlikuje jo nadgradnja standardnih kadrovskih pristopov z naprednimi orodji na področju razvoja kadrov.

S pomočjo rešitve SAP SuccessFactors lahko podjetje uspešno:

- poveže individualne cilje zaposlenih s poslovnimi cilji podjetja,

- poenoti procese ocenjevanja zaposlenih in jih naredi povsem transparentne,

- posodobi sistem notranjih kazalnikov uspeha (KPI),

- prepozna pozitivne in negativne odklone v kadrovski strukturi, zazna pomanjkanje določenega kadra in se pravočasno pripravi na zapolnitev kadrovskih potreb;

- motivira zaposlene za izboljšanje lastnih kompetenc,

- učinkovito in hitro integrira novozaposlene,

- prenaša znanja med zaposlenimi,

- prepozna potencial posameznikov ter jih objektivno nagradi,

- poveča učinkovitost poslovanja in inovativnost.

 

»Ko gre za vodenje ekipe, doseganje rezultatov in optimalno upravljanje podjetja, je potrebna izjemna osredotočenost na zaposlenega. Poznati je treba tako njegove želje kot kompetence, ga razumeti in storiti vse, da se bo v podjetju dobro počutil in imel možnosti za svojo osebno rast in razvoj. In to neposredno vpliva na motiviranost,« pojasnjuje Igor Kavčič, vodja prodaje SAP rešitev na Avtenti.

IZ ZGODOVINE

Nemška natančnost in ameriški poudarek dobrim kadrom

Nemško podjetje SAP se je ob prelomu tisočletja vedno bolj zavedalo, da matematičen pristop k ocenjevanju, vodenju in nagrajevanju zaposlenih ni več dovolj. Zavedali so se, da je v SAP sistem treba pripeljati mehkejše veščine. Kdo, če ne ravno Američani, blestijo v nagrajevanju odličnih kadrov. Zato je bilo decembra 2011 kar precejšnje presenečenje v poslovni javnosti, ko je družba SAP oznanila, da za 3,4 milijarde dolarjev kupuje ameriško podjetje SuccessFactors (SFSF), ki je bilo v svetovnem merilu vodilno na področju rešitev za kadre. SAP je tako vso svojo osredotočenost na vodenje kadrovske politike v podjetjih usmeril v SuccessFactors.

Preberite tudi

Kakšna je vloga direktorja za IT v digitaliziranem podjetju?
Preberi več
Izziv za 2022: Odlična poslovna informatika!
Preberi več
Kako hitro in do kje digitalizirati podjetje
Preberi več
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.