Info portal

Kako hitro in do kje digitalizirati podjetje

Objavljeno v kategoriji Članek za 3 minute, 32 sekund branja Avtor članka:

Poslovna informatika postaja nujno potreben dejavnik v podjetju, zato je za njegovo uspešnost ključno, kako ima urejene procese in kako te procese podpira informacijski sistem v podjetju.

Uspešna podjetja so svojo strategijo poslovanja postavila tako, da se osredotočajo na svojo osrednjo dejavnost, medtem ko upravljanje informatike prepustijo zanesljivemu partnerju. Trend je, da se podjetja za vpeljavo in podporo informacijskim sistemom naslonijo na zgolj enega partnerja. Izogibajo se namreč praksi, da bi imeli več dobaviteljev za informacijske sisteme. Odločajo se raje za enega, ker je to učinkoviteje.

V proizvodnem podjetju je SAP ERP v centralni vlogi. Če sistem MES predstavlja čute, kot so okus, vid, sluh, vonj, če OT sistemi skupaj s stroji predstavljajo roke in noge, če dokumentni sistem predstavlja aktovko, potem SAP ERP sistem predstavlja možgane podjetja.

Podjetje, ki se loteva digitalne preobrazbe oziroma nadaljuje nadaljnjo digitalizacijo, naj razmisli, ali je digitalna preobrazba mogoča brez sodobnih »možganov«, ki bodo sposobni hitrega in učinkovitega ukrepanja vsaj za naslednjih 20 let. SAP S4/HANA je hkrati jedro in motor digitalne preobrazbe.

Kakšne so izkušnje letošnjega leta v proizvodnji in kako vam lahko pomagamo

V iztekajočem se letu 2021 so poslovanje podjetij v industriji zaznamovale predvsem negotovost, zamude in podražitve na nabavni strani. To velja tako za avtomobilski segment, kjer je pomanjkanje čipov neposredno vplivalo na naročila avtomobilskih proizvajalcev slovenskim dobaviteljem, kot za drugo industrijo, kjer so občutne podražitve surovin in komponent zatresle poslovne modele podjetij. Vseh podražitev na nabavni strani ni možno zgolj prenesti na kupca. Marsikje se je vse navedeno že začelo odražati tudi na likvidnosti podjetij.

V takih razmerah sta seveda zelo pomembna izkušenost in spretnost managementa.

Dejstvo pa je tudi, da se management lahko hitro in čim bolje odloča le, če ima na voljo prave in celovite informacije ter tudi orodja za simulacije. Vprašanja, kot so na primer:

-          koliko podražitve vhodnih surovin in komponent še prenese naša prodajna cena?

-          katere izdelke naj uvrstimo v portfelj, da bo proizvodnja tekla čim bolj optimalno in da jih lahko prodamo s profitabilnostjo?

-          kako hitro lahko zamenjamo kritičnega dobavitelja?

-          katere spremembe v tehnoloških postopkih in kosovnicah lahko naredimo?

-          katere korake v procesu bi lahko poenostavili ali avtomatizirali?

zahtevajo kakovostne in hitre odgovore, da se podjetje lahko čim bolje odzove. K temu pa lahko bistveno prispeva prav dobra poslovna informatika.

Dejavniki digitaliziranega podjetja

Na odločitev, kako hitro in do kje digitalizirati podjetje, je po izkušnjah Igorja Kavčiča iz Avtente, odvisno od:

-          razumevanja menedžmenta, kako se obnašata trg in konkurenca, še zlasti v novih pogojih poslovanja, ki jih je prinesla svetovna pandemija;

-          razumevanja menedžmenta, kakšno vlogo bo igrala informatika v prihodnje pri podpori poslovanju podjetja, kaj vse želi vodstvo digitalizirati, ali bo zavestno vpeljalo digitalno kulturo podjetja, ali bo vodstvo tudi ponotranjilo digitalizacijo in aktivno iskalo nove poslovne modele;

-          kakšni so pričakovani donosi digitalnih naložb in kakšna je dobičkonosnost podjetja.

V digitalizacijo usmerjen menedžment namenja znatna sredstva v informatiko, ker se zaveda, da bo srednjeročni vpliv informatike na uspešnost podjetja bistveno večji kot danes. Podjetja, ki bodo digitalizirana, bodo bistveno bolj odzivna, lažje se bodo prilagajala zahtevam kupcev in trga, imela bodo nadzorovane in bolj učinkovite procese.

Še ena prednost, zakaj izbrati Avtento kot implementatorja poslovne informatike oziroma SAP ERP sistema: svoje storitve lahko strankam ponudi v varnem oblaku. Proizvodna podjetja lahko vse naše storitve najamejo kot storitev z vnaprej znanim mesečnim stroškom, zaradi česar jim ni treba predvideti sredstev za investicijo.

Preberite tudi

Izziv za 2022: Odlična poslovna informatika!
Preberi več
Na kaj biti pozoren pri izbiri izvajalca za informacijske rešitve?
Preberi več
Skrita moč številk - TOP 3 poročila za proizvodna podjetja
Preberi več
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.