Info portal

Novosti pri digitalnem podpisovanju dokumentov

Objavljeno v kategoriji Članek za 2 minuti, 28 sekund branja Avtor članka:

Nadgradnja dokumentnega sistema BusinessConnect (BC) prinaša pomembno novost v zunanje podpisovanje dokumentov, torej v podpisovanje med različnimi organizacijami oz. podjetji.

Zunanje podpisovanje med organizacijami je odslej podprto z več ponudniki storitev varnega podpisovanja, kar omogoča uporabnikom dokumentnega sistema BusinessConnect, da lahko izbirajo, prek katere storitve bodo podpisale dokumente.

Izbira je odvisna od možnosti, ki jo uporablja nasprotna stranka, in od željene ravni zaupanja.

Rešitev za podpisovanje pogodb omogoča enostavno kreiranje dokumentov, njihovo potrjevanje in podpisovanje ter sledljivost. Dokumente se pripravi v dokumentnem sistemu, njihovo pošiljanje in prejemanje je popolnoma integrirano v dokumentni sistem.

TRI RAZLIČNE MOŽNOSTI PODPISOVANJA

 Storitev Halcom One

Ta storitev je primerna, ko nasprotna stranka že uporablja Halcom One, saj prejme dokument neposredno v mobilno aplikacijo za podpisovanje. V tem primeru gre za storitev zaupanja z visoko ravnjo zaupanja, saj ima stranka, ki podpisuje dokument, svoje kvalificirano digitalno potrdilo shranjeno v oblaku znotraj storitve Halcom. Dodatna prednost je, da uporabnik Halcom One lahko podpiše dokument kadarkoli in kjerkoli prek mobilne naprave. Omogoča vpogled v vsebino dokumenta in možnost zavrnitve podpisovanja. Dokument je v formatu .pdf.

 

Storitev VEP.SI

VEP.SI je varen elektronski predal, ki omogoča pošiljanje in vročanje elektronske pošte. Omogoča tudi elektronsko podpisovanje priponk, obojestransko podpisovanje dokumentov in sklepanje pogodb, povezan pa je tudi s kvalificirano storitvijo zaupanja potrjevanja veljavnosti kvalificiranih elektronskih podpisov in elektronskih žigov. Omogoča vpogled v vsebino dokumenta ter možnost komentiranja in zavrnitve podpisovanja. Raven zaupanja je visoka, saj se podpisuje dokumente izključno s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

 

Storitev DocuSign

Ta storitev omogoča vse ravni zaupanja, poudarek pa je na nizki ravni zaupanja, ki jih stranke lahko uporabljajo tudi za poslovne transakcije z minimalnim ocenjenim tveganjem. Pri nizki stopnji zaupanja je postopek podpisovanja zelo enostaven: stranka dobi link, prek katere odpre aplikacijo in lahko podpiše dokument s parafo in brez digitalnih potrdil. Prav tako stranka ne rabi biti naročnik storitve DocuSign.

Koraki v postopku podpisovanja so sledeči:

Elektronski podpis pogodbe, ki ga stranka pošlje v DocuSign.

DocuSign pošlje mail s pogodbo v podpis prejemniku.

Ko je pogodba obojestransko podpisana, se vrne nazaj v BC in proces je zaključen.

Obojestransko podpisana pogodba gre v e-Arhiv.

 

Katero od teh rešitev naj izbere podjetje kot najbolj primerno?

Evropska uredba eIDAS, ki določa elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja, opredeljuje lestvico ravni zaupanja, in sicer tri ravni:

Nizka so primerna zlasti za transakcije, kjer je tveganje za izpodbijanje verodostojnosti podpisa minimalno oziroma je potencialna škoda za poslovanje minimalna.

Srednja, ki potrebujejo napredna digitalna potrdila. Hramba potrdila je v računalniku.

Visoka, ki zahtevajo kvalificirana digitalna potrdila. Hramba potrdila je ali v pametni napravi, na USB ključu ali v oblaku.

Podjetja pri določanju digitalnih procesov upoštevajo tveganja in glede na tip posla določijo primerne ravni zaupanja.

Preberite tudi

Odslej lahko več sodelavcev sočasno ureja wordove dokumente
Preberi več
Možnost za podpisovanje dokumentov na telefonih
Preberi več
Kakšne koristi prinaša podjetju digitalna hramba dokumentov
Preberi več
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.