Info portal

SAP v oblaku je v prvi vrsti pametna poslovna odločitev za rastoča podjetja

Objavljeno v kategoriji Članek za 4 minute, 50 sekund branja Avtor članka:

Podjetja, ki preraščajo iz majhnih v srednja pogosto ne razpolagajo z dovolj velikim proračunom za vlaganja v najsodobnejše digitalne tehnologije. Zato se nemalokrat dogaja, da kljub prilagodljivosti v proizvodnji izdelkov ali pri izvajanju storitev ne dosegajo želene rasti prihodkov in dobička. Ob tem se zaradi pomanjkanja urejenosti in nadzora ne morejo izogniti prekoračitvam stroškov. 

»Podjetje brez sodobnih digitalnih tehnologij ne more ustvarjati dodane vrednosti in donosnosti, ki bi mu zagotavljala dolgoročno rast in razvoj. Enostavno ne dosega primerljive stroškovne in operativne učinkovitosti kot tekmeci, ki svoje poslovanje utemeljujejo na ažurnih in povezanih informacijah,« je pojasnil Igor Kavčič, vodja prodaje SAP rešitev v podjetju Avtenta.

Digitalne tehnologije omogočajo agilnost pri poslovanju, pravočasno in pravilno ukrepanje, lažje pridobivanje in ohranjanje strank, poleg tega pa še pocenijo poslovanje. Zato se podjetja, ki so pri uporabi digitalnih tehnologij v zaostanku, nikakor ne morejo znebiti primanjkljajev v bilancah oziroma ne dosegajo rasti produktivnosti, ki bi bila v razmerju z rastjo povpraševanja in vlaganji v nove zmogljivosti in zaposlene.

»Doslej je veljalo, da si rastoča podjetja ne morejo privoščiti digitalnega poslovanja, kot ga imajo velika podjetja. Po drugi strani je prevladovalo prepričanje, da je recimo SAP namenjen samo velikim podjetjem, kar ne drži, saj ga uporablja več kot 250.000 majhnih in srednjih podjetij po svetu,« je izpostavil Kavčič.

Problem ni samo pomanjkanje finančnih sredstev za naložbe v digitalne tehnologije, ampak tudi pomanjkanje kadra, ki bi nove sisteme vzdrževal in hkrati zagotavljal dodatne inovativne rešitve, ki se jih vedno bolj rabi tako pri izvajanju osnovne dejavnosti kot pri poslovanju s strankami in partnerji.

SAP ERP v oblaku je predvsem velika poslovna priložnost

Poslovni informacijski sistem v oblaku rastočim podjetjem omogoča, da hitreje in ceneje pridobivajo sodobne tehnologije za digitalno poslovanje. »Podjetja si želijo digitalizacije ter enostavnejšega poslovanja, da se lahko čim bolj približajo strankam, obvladujejo stroške in rastejo,« je dejal Igor Kavčič. Poleg tega, da so rešitve v oblaku, kot je na primer SAP, hitre in dostopne, jih je možno uporabiti že v vsega nekaj mesecih

Prednosti uporabe ERP kot storitve v oblaku – na primeru SAP:

1. Hitrejša uvedba: uvedba ERP je do 30% hitrejša, pri čemer minimalno moti tekoče poslovanje.

2. Mesečno plačevanje: ni začetne investicije, fiksna mesečna naročnina za celoten sistem, brez skritih stroškov.

3. Ne ubadate se več z informacijsko infrastrukturo: ni potrebe po nabavi kakršnekoli strojne in programske opreme, požarne pregrade ter drugih varnostnih sistemov.

4. Dobra varnost podatkov: podatki so shranjeni v varnem podatkovnem središču z vrsto fizičnimi in omrežnimi varovali, česar si srednje veliko podjetje na svoji lokaciji enostavno ne more privoščiti (težje privošči).

5. Povečevanje zmogljivosti: oblačna rešitev se hitro prilagaja rasti poslovanja, saj omogoča enostavno povečevanje zmogljivosti strojne infrastrukture. 7. Boljša izkoriščenost virov: sistem nadzoruje, vzdržuje in podpira oblačni ponudnik, kar pomeni, da se lahko interno IT-osebje bolj ukvarja z dodajanjem vrednosti k vašemu poslu.

Poslovne koristi sistema ERP v oblaku

Zaradi upravičenega povečanja zaupanja v poslovanje iz oblaka, ki ga zagotavljajo poslovno in varnostno certificirani ponudniki, je odločitev zanj izključno stvar vizije in strategije podjetja ter seveda konkurenčnosti same ponudbe. Glavna prednost uporabe SAP v oblaku je, da rastoče podjetje lahko poenoti celotno poslovanje, kar pomeni, da z eno rešitvijo izvaja vse procese, od prodaje, upravljanja odnosov s strankami in nabave do financ, proizvodnje in kadrov.

»Podjetjem različnih velikosti rešitev zagotavlja celovito podporo poslovanju, saj zmožnosti za velike organizacije prilagaja tudi srednje velikim (manjšim) organizacijam. S tem podpira tudi njihov razvoj in jim omogoča, da svojega informacijskega sistema nikoli ne bodo prerasli,« je še povedal Kavčič.

Rešitev je oblikovana posebej za podjetja, ki so doslej pri vodenju in izvajanju poslovnih operacij uporabljala različne tehnologije in pristope. Omogoča jim namreč povezavo vseh pomembnih funkcij, potrebnih za obvladovanje vseh vidikov poslovanja z enega mesta. Povezanost informacij ter vgrajene analitične zmožnosti na primer vodji financ omogočajo natančno obvladovanje denarnega toka, direktorju takojšne ukrepanje v primeru odstopanja v slabo ali v dobro, direktorju nabave pa bolj optimalno izvajanje oskrbe.

Rastoča podjetja z uvedbo sistema, kot je SAP, na najbolj enostaven in cenovno ugoden način pridobijo inovacije iz velikih podjetij, ki jim omogočajo, da postanejo to, kar želijo. Takšna oblačna rešitev jim torej zagotavlja enakovredno podporo, kot jo imajo veliki, tako da se ne ukvarjajo več s tehnologijo, ampak samo še s sprejemanjem in usklajevanjem digitalnih rešitev s svojim poslovanjem.

Zakaj po SAP v oblak

Izzivi

  • Izboljšanje dostopa do informacij za podporo odločanju in vodenju celotnega podjetja.
  • Odprava podvojenih podatkov, napak in zamud.
  • Sprostitev denarja, ki  je sicer potreben za kupovanje ter vzdrževanje strojne in programske opreme.
  • Upravljanje informacijske infrastrukture s karseda majhnim vložkom.

Pridobitve

  • Poenotenje poslovanja ter izboljšanje vpogleda v poslovanje prek celovite in povezane rešitve.
  • Znižanje stroškov za informacijske tehnologije z odpravo velike kapitalske investicije, ki jo sicer zahteva tradicionalna uvedba poslovno informacijskega sistema
  • Znižanje stroškov za administracijo informacijskega sistema z zmanjšanjem potrebe po zaposlovanju ali najemanju izkušenega IT-osebja za upravljanje in podporo programski in strojni opremi.
  • Povečanje poslovne agilnosti ter izkoriščanje novih priložnosti z izredno hitrim razvitjem podpore poslovnim procesom.
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.