Info portal

Še nikoli ni bilo toliko digitalnih priložnosti. Za podjetja, občine in prebivalce.

Objavljeno v kategoriji Članek za 6 minut, 9 sekund branja Avtor članka:

Kaj napoveduje direktor Avtente Primož Kučič za nadaljnjo digitalizacijo podjetij in za razvoj dokumentnih sistemov ter katere so priložnosti, ki se same ponujajo podjetjem ob prehodu na novo platformo sistema SAP.

Kakšni so letošnji trendi na področju IKT?

Na področju IKT enako kot zadnja leta tudi letos pričakujemo rast, takšni so tudi trendi v svetu. Kako velika bo ta rast, bo odvisno tudi od uspešnosti črpanja evropskih sredstev, ki so namenjena za digitalizacijo podjetij.

Pomemben dejavnik, ki vpliva na trende v panogi, je razpoložljivost resursov za izvedbo projektov. Ključno za doseganje razvoja in rasti IKT panoge so poleg rešitev seveda kadri. Zato pričakujem nadaljnjo konsolidacijo kadrov in resursov, ki jih bo posamezno podjetje oziroma skupina lahko ponudila na trgu. Možnost za izvedbo projektov oziroma »ability to execute« bo ključna komponenta tako za ponudnike kot za kupce. Tudi zato lahko pričakujemo nadaljevanje trenda prevzemov in združevanj podjetij v IKT industriji.

Kakšne pa so letošnje napovedi za področje IKT?

V prvih mesecih smo zaznali celo nekaj zatišja, pričakujem pa, da se bodo številni projekti začeli v prihodnjih mesecih. Moja napoved je, da bosta drugo in tretje četrtletje v znamenju rasti, medtem ko zadnje četrtletje pričakujemo z negotovostjo, saj se bodo na področju IKT takrat videle posledice situacije v Ukrajini. So pa velike težave pri dobavah opreme, kar pomeni, da so zamiki tudi na aplikativnih projektih.

Kam gre razvoj na področju dokumentnih sistemov?

Razvoj dokumentnih sistemov gre v urejanje in digitalizacijo procesov, poenostavitev in transparentnost dela ter v elektronsko hrambo dokumentov. Naslednji korak je, da se vse bolj tudi dokumentni sistemi in določena opravila selijo na mobilne naprave.

Je sploh mogoča celovita digitalizacija poslovanja v podjetju brez dokumentnega sistema?

Srednjeročno si ne predstavljam, da bo digitalizacija v podjetju sploh možna brez dokumentnega sistema. Možno je, da bo ta integriran znotraj drugega informacijskega sistema ali pa bo to namenski dokumentni sistem, ampak brez dokumentnega sistema digitalizacije v podjetju ne bo.

Veliko energije je usmerjene v razvoj storitev za pametna mesta. Kakšne koristi uporaba dokumentnega sistema prinaša občinam?

Trendi razvoja storitev za lokalne skupnosti gredo v več smeri, za občane, za občine in za obiskovalce oziroma turiste. Telekom Slovenije in njena hčerinska družba Avtenta razvijata in ponujata rešitve za vse te skupine. Pomemben trend, ki je vključen v vsa omenjena razvojna področja, pa je ustrezna kibernetska varnost, saj je zaščita podatkov sestavni element digitalizacije.

Na področju storitev za občine gre razvoj v smeri digitalizacije procesov, prilagoditve dokumentnega sistema, poenostavitve dela in še bolj transparentnih procesov. Trend zadnjih dveh let, ko smo večjemu številu slovenskih občin implementirali dokumentni sistem GovernmentConnect, nakazuje dodatne spodbude za razvoj na področju dokumentnih sistemov.

Na področju razvoja storitev za občane pa bodo storitve pametnih skupnosti namenjene širši populaciji: od pametnih parkirišč do pametnih razsvetljav, večje energetske učinkovitosti in upravljanja z objekti, e-mobilnosti, do neposrednih povratnih informacij oziroma storitev »citizens feedback«.

Kaj konkretno pa lahko v občinah naredijo s takšnimi informacijami?

Podatki bodo vedno bolj pomembni in na trgu so že prvi resni projekti za vzpostavitev podatkovnih jezer, prava vrednost podatkovnih jezer pa se bo pokazala šele v naslednjih letih. Dejstvo pa je, da dokler podatkov nimamo zbranih in obdelanih, jih niti uporabiti ne moremo na ustrezen način. Prva faza je torej vzpostavitev podatkovnih jezer, druga faza pa je uporabna vrednost teh podatkov.

Kakšne konkretne koristi si lahko občine obetajo od digitalnih storitev?

Koronska kriza je povzročila globok upad turizma. Lokalne skupnosti bodo morale biti zelo usmerjene v to, kako bodo nazaj pridobile turiste in kaj bo najbolj ustrezen način za njihovo privabljanje. Vprašanja, ki se pri tem pojavljajo, so, kako bomo naredili ustrezno razpršitev lokalnih obiskov in znamenitosti ter kako bomo spodbudili turistično potrošnjo na širšem področju posamezne lokalne skupnosti. Digitalne rešitve lahko k temu odločilno pripomorejo! V mislih imam predvsem storitve na področju e-mobilnosti, virtualne resničnosti (VR) in interneta stvari (IoT). Vse te rešitve, ki lahko znamenitosti lokalne skupnosti približajo širši množici, obenem občinam omogočajo, da z bistveno manjšimi sredstvi dosežejo znatno večji domet.

Avtenta ponuja predvsem proizvodnim podjetjem tudi SAP sistem. Kam gre razvoj sistema SAP?

Razvoj Avtentinih storitev na področju sistema SAP gre v specializacijo za določene panoge, zlasti proizvodne in storitvene. Druga smer je razvoj v oblačne storitve. Tretja smer je standardizacija procesov. Podjetja, ki uporabljajo nišne produkte, spoznavajo, da je razvoj težak in da je lažje, če imajo uveljavljen in priznan produkt, saj z njim dobijo tudi preverjene prakse, standarde in izkušnje v poslovanju podjetja, to pa jim dvigne tudi učinkovitost. Četrta smer razvoja pa gre v mobilnost.

Za vsa podjetja, ki že uporabljajo sistem SAP, pa je pomembno zavedanje, da bodo kmalu morala zamenjati platformo in migrirati na novo platformo SAP S/4HANA. To pa je za podjetja idealna priložnost, da prenovijo svoje procese, da uvedejo dodatno standardizacijo in povečajo učinkovitost.

Avtenta z letošnjim letom ponovno ponuja tudi SAP SuccessFactors. Kako ocenjujete trg za to storitev?

Upravljanje s kadri postaja med najpomembnejšimi področji vsakega podjetja. Ustrezni kadrovski menedžment, ustrezno ravnanje s ključnimi kadri, razvoj in izobraževanje, ustrezno postavljanje ciljev in spremljanje teh ciljev ter vlaganje v ljudi so ključne komponente, na kateri mora Slovenija graditi. Če ne bomo gradili na tem, ne bomo uspeli s prebojem in posledično ne bo niti gospodarske rasti.

Uspešna podjetja se zavedajo, da morajo vlagati v znanje in kadre. SAP SuccessFactors je orodje, ki podjetjem pomaga pri bolj učinkovitem upravljanju s kadri. Prinaša jim najboljše prakse in izkušnje v podjetja. Je izjemno majhen vložek glede na to, kar lahko podjetja z njim pridobijo.

Ali bo Avtenta razširila nabor svojih storitev in produktov?

Da. Znotraj svojega portfelja zdajšnjih storitev iščemo nova področja. Zagotovo se bomo usmerili v razvoj storitev na področju poslovne analitike in v razvoj obračuna storitev (billing). Zagotovo bomo razvijali dodatne vertikalne storitve znotraj portfelja: standardizirali bomo dokumentni sistem za odvetniške pisarne, za delniške družbe, za zavarovalnice … Držali se bomo osnove, okoli nje pa bomo razvijali dodatne storitve, prav tako storitve mobilnosti in mobilne uporabe.

V zadnjih mesecih ste objavili nekaj kadrovskih razpisov. S čim skušate privabiti najboljše kadre na Avtento?

Veliki in obširni projekti na trgu privabljajo najboljše kadre in Avtenta takšne projekte vsekakor ima. Svojim zaposlenim pa nudi dolgoročno stabilnost in priložnost, da lahko na svojem področju takim projektom dajo svoj doprinos ter razvijajo ideje in nove storitve. Samoumevno se mi zdi, da ponujamo urejeno delovno okolje in možnost hibridnega dela. Vsekakor pa pri nas na Avtenti dobijo možnost za osebni razvoj.

Preberite tudi

Najbolj praktičen sistem, v katerem so zabeležene vse spremembe
Preberi več
Izkušnja župana: Digitalizacija občin ni prihodnost, temveč sedanjost!
Preberi več
Kako dobro poznate vaše zaposlene, kakšne kompetence in veščine imajo?
Preberi več
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.