Mavricija Batič Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje

Naše poslanstvo je ustvarjati prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naših storitev. Stremimo k nadgradnjam informacijskih tehnologij, razvijanju e portalov, preko katerih bomo postopke podprli v elektronski obliki, izmenjavami podatkov, da bomo olajšali izvajanje postopkov za uporabnike Zavoda kot za sam Zavod, kar nam med drugim, tudi v  sodelovanju z Avtento uspeva.