Primož Hari Direktor informatike, Cimos d.d.

Zadnje obdobje je bilo v Skupini Cimos bistveno zaznamovano s celovitim poslovnim in finančnim prestrukturiranjem, ki je prineslo tudi kopico zahtev na področju informatike, kot so pripojitve in izločitve podjetij, roll-outi rešitve SAP v hčerinska podjetja, optimiranje procesov, poslovna analitika, spremljanje kazalnikov in druge podobne aktivnosti.

Avtenta nam je v vsem tem obdobju stala ob strani in s svojimi SAP svetovalci pomagala povsod tam, kjer je zunanja pomoč bila potrebna in koristna. S svojo strokovnostjo in znanjem je pridobila ter obdržala naše zaupanje.