Nahajate se na spletnem portalu www.avtenta.si , Avtenta d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Avtorske pravice

Spletni portal Avtenta.si je avtorsko zaščiten. Vse informacije in dokumenti na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine avtorjev projekta, podjetja Avtenta d.o.o. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je brez pisnega soglasja Avtenta d.o.o. prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu Avtenta d.o.o. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Avtenta d.o.o.

Omejitev odgovornosti

Podatki na spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Avtenta d.o.o.. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last Avtenta d.o.o. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem portalu je treba predhodno preveriti pri Avtenta d.o.o.

Spremembe

Avtenta d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani, dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.avtenta.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.